OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Faremní porážka Hyršov

 

 

1. Základní údaje

 

Prodejce / Dodavatel:

Štěpán Bečvář

Faremní porážka Hyršov

Adresa :  Hyršov 2

IČ : 42837278

DIČ : 7206291994

Email:objednavky@balikmasa.cz
Tel  : 605 134 188

Bankovní spojení:Česká spořitelna a.s., č. ú :

 

Kupující / Zákazník

může být fyzická nebo právnická osoba. Písemná objednávka kupujícího/zákazníka písemně prodejcem / dodavatelem odsouhlasená a potvrzená (i elektronicky ) je návrhem kupní smlouvy, která je zrealizována dodáním objednaného zboží a uzavřena zaplacením a převzetím objednaného zboží.

 

2. Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby

-telefonicky
-e-mailem

Veškeré objednávky provedené e-mailem, nebo telefonicky, jsou považovány za závazné.Prodejce/ dodavatel  může při telefonické objednávce požadovat e-mailové potvrzení objednávky ze strany kupujícího./zákazníka
Provedením objednávky kupující/ zákazník stvrzuje, že se seznámil s našimi Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je námi potvrzena telefonicky nebo mailem nejpozději následující den, veškeré doplňující informace a údaje jsou vždy při objednání a potvrzení doplněny, vč. kontaktů a způsobu doručení objednaného zboží. O případných změnách je zákazník vždy písemně nebo telefonicky informován.

 

3. Jak nakupovat

Kupující / zákazník si může vybrat libovolné zboží z naší nabídky. Aktuální nabídku lze najít na stránkách www.faremni-porazka-hyrsov.com – v sekci „ sortiment“ případně se telefonicky informovat o aktuální nabídce na uvedených telefonních číslech obchodního oddělení na našich www.faremni-porazka-hyrsov.com Kupující/zákazník si vybere balíčky, o které má zájem a objedná je (mailem, telefonicky). Následně po uvedení kontaktních údajů je písemně informován o termínu a způsobu dodání zboží, písemným oboustranným potvrzením objednávky se stává objednávka aktivní.

 

4. Dodávka zboží

Zboží (maso) je možné vyzvednout osobně na adrese provozovny Faremní porážky Hyršov – přímo na Hyršově  pouze po předchozí telefonické domluvě nebo bude způsob dopravy domluven již při objednávání, pokud není možné vyzvednout zboží na provozovně. Cena dopravy je závislá na celkové ceně objednaného zboží. U objednávek nad 2000 Kč je doprava zdarma. K objednávkám do 1000 Kč bude připočteno 200 Kč a k dodávkám do 2000 Kč bude přičteno 100 Kč. Balné se neúčtuje. Vakuové balení masa je zdarma.Tyto částky zahrnují dopravu na trase  Hyršov – Klatovy- Plzeň -Praha .

Jiné lokality se zavážejí jen po předchozí domluvě a odsouhlasení cenové nabídky za případnou dopravu speciálním chladícím vozem.

Cenu za zboží a dopravu hradí kupující v hotovosti při převzetí zboží, pokud nebylo při objednání stanoveno jinak.

Případná realizovaná zálohová platba při odběru většího množství zboží je vždy potvrzena před dodáním zboží a následně při vystavení daňového dokladu řádně vyúčtována. Objednání zboží v hodnotě nad 10 000 Kč opravňuje prodejce / dodavatele k vyúčtování zálohové platby ve výši 50%.

Způsob úhrady je vždy potvrzen před dodáním zboží.

Termín dodání je se zákazníkem sjednáván vždy při potvrzení objednávky. O případných změnách termínu apod. je vždy zákazník písemně nebo telefonicky informován.

 

5. Zrušení objednávky / Reklamační řád

Zrušení učiněné a dodavatelem potvrzené objednávky je možné jak ze strany dodavatele, tak ze strany odběratele pouze písemnou formou (e-mailem) a  pouze na základě závažných důvodů a při dodržením následujících podmínek:

Zrušení objednávky ze strany dodavatele je možné  pouze na základě technického problému či kvalitativního problému, který se před dodáním na straně dodavatele vyskytl. Případný náhradní termín dodání objednaného zboží bude vždy individuálně nabídnut a domluven s odběratelem.

Zrušení objednávky odběratelem do doby, kdy ještě není objednané zboží u dodavatele připraveno k expedici  tzn. (nabourané a zabalené chlazené maso) opravňuje dodavatele k vyúčtování storno poplatku ve výši 30% z předběžné ceny objednávky.

 Zrušení objednávky ze strany odběratele v době, kdy je již objednávka připravena k expedici a zboží je vakuově zabaleno dle požadavku odběratele anebo zrušení objednávky v den domluveného dodání masa opravňuje dodavatele k vyúčtování stornopoplatku ve výši 50% z předběžné ceny objednávky.

Vadné zboží je možné reklamovat. Důvodem k reklamaci je nedodržení uváděné kvality masa, porušení obalu během přepravy apod. Reklamace zboží (masa) je vždy řešena individuálně a je vždy domluveno řešení a postup vyřízení reklamace se zodpovědnou osobou dodavatele- zástupcem obchodního oddělení.

Zboží je možné reklamovat dle stávajících platných norem:

- Kupující/ zákazník je povinen předložit účet, zajistit kvalitní uložení reklamovaného masa (max. 2oC), původní obal a musí předložit celý obsah balení (bez ohledu na stav, tj. syrové, již tepelně upravené, či zmrazené). Pokud bude předložena k reklamaci jen část balíčku, nebude reklamace uznána.

- Za výjezd při neoprávněné reklamaci se účtuje jednotná sazba 300,- Kč.

- Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem, přesto se snažíme reklamace vyřešit max. do druhého dne. Pokud návštěva reklamačního pracovníka neproběhne max. třetí den po nahlášení reklamace, a to z viny na straně prodejce, náleží kupujícímu/ zákazníkovi plná náhrada.

 

6. Odstoupení od smlouvy

Vzhledem k charakteru zboží (maso), nelze po předání zboží kupujícímu/ zákazníkovi od smlouvy odstoupit.

 

7. Záruční podmínky

Je-li na prodaném zboží nebo na jeho obalu vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, končí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka je poskytována za splnění skladovacích podmínek uvedených na obalu a etiketě. Po rozbalení zboží a porušení obalu je nutné se opět řídit doporučením uvedeným na etiketě dodávaného zboží.- doba pro zpracování.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením (pozor na maso s kostí!), a skladováním mimo rozmezí 0-2 oC . Maso je určeno k okamžité spotřebě po rozbalení balíčku. Nespotřebované maso se doporučuje zmrazit. Rozbalením balíčku nebo zamražením masa záruka končí.

 

8.. Ochrana osobních dat

Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jím poskytnutých osobních údajů pro účely koupě a prodeje zboží. Osobní údaje zákazníka, které případně vyplnil při odesílání objednávky či dotazu, evidujeme jen pro vlastní potřebu a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetí osobě.
Osobní údaje slouží pouze pro úspěšné vyřízení objednávky a marketingové aktivity společnosti Štěpán Bečvář- Faremní porážka Hyršov.


9. Zavěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek včetně reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného,nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

DOTAZY OD VÁS...

KDY DOSTANU BALÍK MASA, KDYŽ OBJEDNÁM?

...pokud objednáte maso a následující týden je volná kapacita, dovezeme Vám balíček následující týden ve středu nebo ve čtvrtek.Pokud jsou objednávky plné ( o stavu se můžete vždy informovat telefonicky nebo zde na našich www, kde pravidelně uvádíme stav objednávek) domluvíme nejbližší vyhovující termín dodání. Standardně vzhledem k době zrání min 4 týdny je lepší objednávat maso s předstihem cca 3-4 týdny.

Objednávky přijímáme pouze telefonicky 605 134 188  nebo na objednavky@balikmasa.cz  a vždy obratem posíláme potvrzení a informaci o možném dodání nebo voláme a vše doluvíme podle aktuálního stavu.

JAK SE KE MNĚ BALIK MASA DOSTANE, KDYŽ SI JEJ NEMOHU VYZVEDNOUT V PROVOZOVNĚ NA HYRŠOVĚ?

..tomu, kdo si nemůže balíček vyzvednout přímo u nás na Hyršově nabízíme dopravu chladícím vozem.Vzhledem k tomu, že doprava je od nás zdarma,zajišťujeme tuto službu zatím pouze na trase Klatovy-Plzeň- Praha, kde vždy každého klienta upozorníme předem na uvedený mail nebo pošleme sms o závozu, hmotnosti a ceně dodávky.Je domluven termín předání tak, aby to vyhovovalo.Snažíme se o individuální přístup, nejsme strojová výroba a bohužel zatím nejsme schopni doručovat na adresu do Vašich domovů. Na vzdálenější místa naší republiky je možné zaslat maso a polotovaru na bugrery pouze hluboce mražené ve speciálním termoboxu přepravní službou. Toto zajístíme vždy až po předchozí  domluvě s klientem a po odsouhlasení nákladů za přepravu, tato přeprava je zpoplatněna dle aktuálního sazebníku přepravní společnosti.

JAK NA HLUBOCE ZAMRAŽENÉ MASO?

...pokud si od nás objednáte hluboce mražené maso či mletý polotovar na hamburgery je možné jej doma rovnou dát do své mrazničky. Vždy je vše vakuově balené.Doba skladování je od zabalení a zamražení pak max 1 rok. Až přijde čas, kdy budete chtít takové maso pak zpracovat, doporučujeme min 1 den předem dát do chladničky a nechat pěkně pozvolně rozmrazit. Žádné tepelné šoky v mikrovlnce nebo teplé vodě,jak to někteří třeba dělají.... to se vše jen pokazí....pěkně pomalu nechat povolit. Následně před zpracováním je ještě velmi žádoucí nechat zabalené maso ležet při pokojové teplotě a po rozbalení z vakua nechat maso " nadýchnout" (to platí i o mase pouze chlazeném). Až pak zpracovat na grilu nebo jiným způsobem, který jste si zvolili ( pečení, dušení a pod).


Kontakt

BALÍKMASA.CZ

Faremní porážka Hyršov
Hyršov 2
34506

Vyzvednutí OBJEDNANÝCH balíčků na Hyršově je možné po domluvě v době :

PO 6-14
ÚT 6-14
ČT 6-14
PÁ 6-14
SO ZAVŘENO
NE ZAVŘENO

V jiné dny a dobu je možné vyzvednutí po předchozí domluvě. V takovém případě nám prosím volejte na
TEL : 605 134 188


KDE NÁS ZASTIHNETE ?

T e l e f o n:
+420 605 134 188

e-m a i l:
objednávky@balikmasa.cz

F a c e b o o k:
BALIKMASA.CZ
FAREMNÍ PORÁŽKA HYRŠOV

I n s t a g r a m:
BALIKMASA.CZ

T w i t t e r:
BALIKMASA.CZ